union-site

Kongensgate 8 / Kirkegata 9

Segment: Kontor
Areal: 19.165 m² 
Oppdragsgiver: Telenor Eiendom Holding AS