union-site

Ullevål Stadion

Segment: Kontor/ handel/ hotell
Areal
: 57 840 m²
Oppdragsgiver
: DNB Næringseiendom