union-site

UNION styrker teamet for å møte vekst i sine forretningsområder

Partner Lars Even Moe tar over som leder for UNION Eiendomskapital etter Johan Hamre. Samtidig overtar partner Erlend Aagesen lederrollen i UNION Norsk Næringsmegling etter Frithjof Foss. Endringene gjelder fra 1. juni.

Jeg er glad for at Lars Even og Erlend skal lede hver sitt forretningsområde i UNION. Jeg er sikker på at begge vil sette sitt tydelige preg på organisasjonen og utvikle selskapene i tråd med markedet vi opererer i, sier Øystein A. Landvik, CEO i UNION Gruppen.

Vi gjør følgende endringer og nyansettelser i selskapene.

UNION Eiendomskapital (UEK)
Partner Lars Even Moe tok over som daglig leder i UEK fra 1. juni. Lars Even har 25 års erfaring med investeringer i næringseiendom.

Jeg ser frem til å ta over ansvaret for kapitalforvaltningen i UNION. Vi har et erfarent og sterkt team som skal jobbe sammen for å levere avkastning til våre investorer. I juni har vi avsluttet kapitalinnhentingen for vårt Value-Add fond UREF III og hentet 2,2 mrd. i egenkapital. Vi er i ferd med å lansere flere fond, og teamet i kapitalforvaltning skal videreutvikles i takt med dette. Vi ser frem til et meget aktivt marked fremover, sier Lars Even Moe.

Ragnhild Bøe og Hanna Killingstad som har vært en del av UNIONs traineeprogram de siste 10 månedene, har gått over i fast stilling fra 1. juni.

Hanna vil arbeide som investeringsanalytiker på transaksjonsteamet og analysere potensielle eiendomstransaksjoner som vurderes kjøpt til fondene, og bistå ved kjøp.

Ragnhild tiltrer stillingen som asset management analytiker. Hun vil arbeide med utleie og prosjekter for leietakere, samt forberede og bistå med salg av eiendommer fra fondene.  

Vi har i tillegg ansatt en ny senior ressurs som starter hos oss i september.


UNION Norsk Næringsmegling (UNNM)
Etter fire år som leder for UNNM ønsker Frithjof Foss å fokusere mer på egne kunder og utleie. Han tiltrer rollen som leder for utleieteamet.

UNNM er et partnerledet selskap hvor rollen som daglig leder rulleres mellom partnerne. Erlend Aagesen overtok som daglig leder i UNNM fra 1. juni. Han har jobbet på transaksjonsteamet siden 2011.

Jeg gleder meg til å ta et mer overordnet ansvar for næringsmeglingen i UNION, i tillegg til transaksjonsrådgivning. Vi har et meget godt team innen både transaksjon og utleie. Med høyt aktivitetsnivået på begge avdelinger, vurderer vi løpende muligheten for å styrke oss ytterligere gjennom rekruttering av ny og komplimenterende kompetanse, sier Erlend Aagesen.

Videre har vi styrket transaksjonsteamet med Thor Olav Bogen og Marius Bye. Thor Olav har vært en del av utleieteamet siden 2018, og Marius har fire års erfaring fra analyse- og utleieteamet ved siden av masterstudier på NHH.

UNION Gruppen (UG)
Birgitte Winther er ansatt som regnskapssjef i UG fra 1. september. Birgitte har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH, en mastergrad i Europeisk kultur fra Universitetet i Oslo samt autorisasjon som regnskapsfører. Birgitte har mer enn 30 års variert arbeidserfaring innenfor økonomi, regnskap og administrasjon, med særskilt kompetanse fra private investeringsselskap og verdipapirbransjen.

Ledige stillinger som analytiker, utleierådgiver og traineer for 2022/2023
Vi har for tiden ledig stilling som analytiker i analyseavdelingen, i tillegg til en rådgiverstilling til utleieavdelingen. Rekruttering til vårt årlige traineeprogram starter i september. 

  • karriere